PLAMEN

KOVAČKA RADIONICA

Get Adobe Flash player

PROIZVODI

DELOVI ZA ŠPARTAČE

5099

5099

Prednja motika IMT obična

5100

5100

Prednja motika IMT samooštreća

5101

5101

Zadnja motika IMT obična

5102

5102

Zadnja motika IMT samooštreća

5103

5103

Prednja motika OLT obična

5104

5104

Prednja motika OLT samooštreća

5105

5105

Zadnja motika OLT obična

5106

5106

Zadnja motika OLT samooštreća

5107

5107

Prednja motika OLT sa uškom-obična

5105-a

5105A

Prednja motika OLT sa uškom-samooštreća

5106-a

5106A

Prednja motika futoški topanjac obična

5107-a

5107A

Prednja motika futoški topanjac samooštreća

5108

5108

Zadnja motika futoški topanjac obična

5109

5109

 Zadnja motika futoški topanjac samooštreća

5110

5110

Prednja motika majevica-obična

5111

5111

Prednja motika majevica-samooštreća

5112

5112

Zadnja motika majevica-obična

5113

5113

Zadnja motika majevica-samooštreća

5114

5114

Držač prednje motike IMT

5115

5115

Držač prednje motike OLT

5116

5116

Držač prednje motike futoški topanjac

5117

5117

Držač prednje motike OLT sa uškom

5118

5118

Držač prednje motike majevica

5119

5119

Zadnji nosač IMT-OLT-Topanjac

5120

5120Zadnji nosač majevički

5121

5121

Cevasti držač kraći OLT

5122

5122

Cevasti držač duži OLT

5123

5123

Cevasti držač kraći IMT

5124

5124

Cevasti držač duži IMT

5125

5125

Mali cug za zadnji držač

5126

5126

Veliki cug za zadnji držač

5128

5128

Zagtrač IMT

5129

5129

Zagtrač OLT

5130

5130Zagtrač Topanjac

5131

5131

Zagtrač krompira štelujući

5132

5132

Zagtrač krompira fiksni

5133

5133

Motika prednja majevička za repu-obična

5134

5134

Motika prednja majevička za repu-samoošt.

5135

5135

Motika zadnja majevička za repu-obična

5137

5137

Motika zadnja majevička za repu-samoošt.

5138

5138

Motika za repu RAU prednja-obična

5139

5139

Motika za repu RAU prednja-samooštreća

5140

5140

Motika za repu RAU zadnja-obična

5141

5141

Motika za repu RAU zadnja-samooštreća

5142

5142

Držač prednji za RAU

5143

5143

Držač za majevičku motiku prednju

5144

5144

Držač za RAU-majevica motiku zadnju

5145

5145

Stezač nosača prednje motike IMT

5146

5146

Jastuk odlivak

5147

5147

Ležište nosača motikice IMT

5148

5148

Ležište nosača motikice OLT

5149

5149Stezač odlivak IMT

5150

5150

Stezač odlivak OLT

5151

5151

Plamenik manji i veći

5152

5152Šraf 10x30

5153

5153Šraf 10x40

5154

5154Šraf 10x30

5155

5155Šraf 12x30